Omgevingsmanagement

Wij brengen stakeholders, standpunten en belangen in kaart en bepalen we welke participatiemiddelen en -methoden het beste aansluiten bij uw project en doelgroep(en). 

Succesvolle participatieprocessen

Bij ontwikkelingen in de leefomgeving is het van belang om te beseffen dat de omgeving bestaat uit mensen en partijen met verschillende achtergronden, kennisniveaus en ambities. Dit betekent dat de omgeving, of het nu gaat om de directe buren, omliggende bedrijven of belangenverenigingen, belangrijke input kan leveren om plannen te verbeteren. Om participatieprocessen succesvol te doorlopen, is het van belang om echt naar elkaar te luisteren en het eerlijke gesprek te voeren, vanuit de juiste kaders en met de juiste boodschappen.